IT-hjælpemidler til ordblinde og medarbejdere med læsevanskeligheder

I dag kan ordblinde og ansatte med læse- og skrivebesvær få støtte og hjælp til at klare sig rigtigt godt, via IT-hjælpemidler.

 

Har virksomheden en medarbejder med sådanne udfordringer, tilbyder LOF Midtjylland hjælp til at lave en udredning og dokumentere medarbejderens vanskeligheder med henblik på at skaffe IT-hjælpemidler/IT-programmer til medarbejderen.

 

Er medarbejderen ordblind – jf. lovgivning om ordblindeundervisning for voksne -  er denne ydelse gratis.